Leuk dat je er bent!
werkdagen voor 15:00 besteld - Volgende dag in huis met PostNL
Leuk dat je er bent!
werkdagen voor 15:00 besteld - Volgende dag in huis met PostNL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STIJLMAGAZINE

Stijlmagazine is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34373571 en is gevestigd te Roermond.

Op alle overeenkomsten en bestellingen van Stijlmagazine zijn de volgende betaal- en leveringscondities van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s incl. BTW, excl. verzendkosten. Stijlmagazine kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke fouten in lay-out of typewerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Bestellingen
Zodra u een bestelling heeft gedaan, ontvangt u van Stijlmagazine een bevestiging per email. In deze bevestiging ziet u uw bestelling inclusief BTW en inclusief de verzendkosten. Maak de bestelmodus helemaal af: mocht er iets onverhoopt mis zijn gegaan, neem dan eventueel contact op via info@stijlmagazine.nl

3. Betaling en levering
Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden op rekeningnummer NL 32RBRB0956213138 t.n.v. Stijlmagazine te Roermond. De gegevens hiervoor ziet u in de orderbevestiging als u de bestelling heeft gedaan. Deze ontvangt u per email.

Betaling is mogelijk via iDeal (Mollie) en via Mastercard en creditcard. Is de betaling niet binnen 7 dagen bijgeschreven op onze bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling.

Bestelde artikelen kunnen niet worden opgehaald.

Wanneer de betaling is ontvangen dan wordt binnen 2 á 3 werkdagen de bestelling verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie. Dit wordt vermeld op de website. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle bestellingen worden verzonden via Post.NL. Voor brieven buspakketten en pakketten ontvangt u een track & trace code.

4. Voorraad
Soms kan het zijn dat een artikel uitverkocht is. Dit is zichtbaar op de website. Indien gewenst en mogelijk wordt het artikel zo snel mogelijk besteld.

5. Verzendkosten
Voor alle zendingen hanteren wij de Post NL tarieven.Voor verzendingen naar het buitenland worden de desbetreffende posttarieven gehanteerd.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht
Voldoet een artikel niet aan uw verwachting, dan hebt u het recht het artikel, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen te retourneren. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de bestelling hebt ontvangen. De kosten die u maakt voor het retourneren worden niet door Stijlmagazine vergoed. Indien het artikel goed is ontvangen stort Stijlmagazine het aankoopbedrag, exclusief de door u gemaakte verzendkosten van retourzending, binnen vijf werkdagen retour op uw rekening.

Wanneer u een artikel wilt retourneren dan dient u dit kenbaar te maken via e-mail: info@stijlmagazine.nl. Het artikel moet ongeschonden en netjes ingepakt retour worden gezonden. U dient het artikel binnen 14 dagen, na bekendmaking van uw retour, in de originele staat en verpakking en voldoende gefrankeerd retour te sturen naar:

Stijlmagazine
Kapellerlaan 113
6045AB Roermond

Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd wanneer deze onbeschadigd, in originele verpakking en met juiste frankering is ontvangen door Stijlmagazine. Beschadigde, gebruikte of bevuilde artikelen en onjuiste frankering worden niet geaccepteerd.

De verzendkosten en verzendrisico zijn voor uw rekening. Tot ontvangst van de artikelen door Stijlmagazine blijft u verantwoordelijk voor deze artikelen.

7. Kortingscode
Een kortingscode is eenmalig geldig voor een bepaalde periode. De maximale periode van geldigheid is voor één jaar. De kortingscode kan alleen online ingeleverd worden tijdens het bestelproces.

8. Privacy
Natuurlijk worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en wordt deze informatie niet aan derden verstrekt.

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Stijlmagazine houdt zich het recht voor, indien nodig, de algemene voorwaarden te wijzigen.

10. Copyright
Niets van deze site (afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder dit eerst met Stijlmagazine te overleggen.

11. Maat- en kleurverschil
Het kan voorkomen dat een maat of kleur iets af kan wijken van het getoonde artikel op de site. Werkelijke kleuren en patronen kunnen iets verschillen van die op uw scherm. Dit komt door verschillen in instellingen en ook door gebruik van natuurlijke materialen. Wanneer u het artikel om deze reden niet wilt houden kunt u deze via het herroepingsrecht retourneren.

12. Klachtenregeling
Stijlmagazine beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stijlmagazine, nadat u gebreken heeft geconstateerd.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stijlmagazine binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Een klacht schort de verplichtingen van Stijlmagazine niet op, tenzij wij schriftelijk anders aangeven.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Stijlmagazine, dan zal naar onze keuze of de geleverde producten kosteloos worden vervangen of worden gerepareerd.

13. Overmacht door derden
Stijlmagazine staat niet in voor situaties van overmacht zoals b.v. vertraging door verzending of schade door derden ten tijde van verzending.